Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

2.07.2020 r. w licheńskiej bazylice modlono się ku czci Matki Bożej Licheńskiej.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Odprawiali ją m.in.: ks. prał. Józef Wysocki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie, ks. prał. Leszek Rybka, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i Dobrego Pasterza w Ślesinie oraz ks. Artur Krzyżanowski,
proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Koninie. Obecny był również ks. prał. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika z Kramska, dziekan dekanatu, do którego należy licheńska parafia.Na początku mszy, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, ks. dr Janusz Kumala MIC, powitał księży oraz wszystkich zgromadzonych wiernych. W trakcie
liturgii, odniósł się do obrazu Matki Bożej Licheńskiej, który był koronowany w roku 1967 przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i nazwany „Panią Ziemi Konińskiej”.

Po uroczystej mszy na placu przed licheńską bazyliką przeszła procesja maryjna, w której niesiona była kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

Komentarze są wyłączone.