Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Odszedł Kazimierz Samulczyk.

W wieku 92 lat zmarł Kazimierz Samulczyk, wieloletni prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Koninie.

Kazimierz Samulczyk, kombatant, wieloletni prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Koninie, aktywny działacz Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie. Był człowiekiem, który zawsze niósł pomoc innym, troszczył się o los swoich koleżanek i kolegów kombatantów. Zawsze cichy, ale uważny, uczestnik setek spotkań z uczniami szkół różnych typów, na których mówił o historii czynu zbrojnego żołnierza polskiego. Był współorganizatorem  uroczystości patriotycznych w mieście i powiecie konińskim.
Współpracował ze wszystkimi stowarzyszeniami kombatanckimi regionu Konina. Był zawsze widoczny wśród mieszkańców miasta Konina, reprezentując problemy kombatantów. Z wielkim zaangażowaniem prowadził działalność społeczną, propagującą dokonania Związku. Odwiedzał chorych kombatantów w terenie. Nigdy nie odmówił uczestniczenia w smutnych momentach - żegnając zmarłych członków Związku. Swoim samochodem jeździł w odległe miejscowości by być na bieżąco i nieść pomoc kombatantom. Zawsze uśmiechnięty i skory do rozmowy. Także o swoich przeżyciach z lat trudnej służby w latach 50. ubiegłego wieku.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrotnie), Srebrnym Krzyże Zasługi, odznaką Za wybitne zasługi dla ZKRPiBWP, oraz odznakami: Za zasługi dla Miasta Konina, krzyżem Za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP, Odznaką Honorową Sybiraka, medal 75 lat Batalionów Chłopskich, złotym medalem Za Zasługi dla SPP.

 

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.