Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

“Okienko dla rolnika”

Udostępniona na głównej stronie Gov.pl zakładka „Dla Rolnika”, jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.

Znajdująca się na głównej stronie Gov.pl zakładka „Dla Rolnika” jest obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”. W pierwszej odsłonie „Okienka dla rolnika” dostępne są trzy e-usługi:

- Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych,
- Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW,
- Skorzystaj z portalu IRZplus.

Dodatkowo, w zakładce udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane. Udostępnione usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:

1. Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
2. Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
3. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
4. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
5. Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
6. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
8. Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
9. Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
10. Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
11. Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
12. Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

 

 

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.