Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Okrągły stół dla regionu.

Okrągły stół dla regionu.

Okrągły stół Wielkopolski Wschodniej zakończył pierwsze spotkanie robocze.

Uczestnicy spotkania postanowili przygotować listę projektów priorytetowych, projektów spójnych z Funduszem Sprawiedliwiej Transformacji oraz Funduszem Odnowy. Ponadto ustalone zostaną grupy tematów roboczych, plany legislacyjne niezbędne do realizacji procesu (np. w zakresie planowania przestrzennego czy ustawy"wiatrakowej".

Przez stronę rządową przygotowany zostanie również kompleksowy program wspierający Wschodnią wielkopolskę. Powstaną również pilotażowe projekty energetyczne również w formie spółdzielni.

Rząd reprezentowała na spotkaniu Wicepremier i Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz oraz wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek. Udział w nim wzięli też parlamentarzyści okręgu konińskiego, przedstawiciele Marszałka województwa wielkopolskiego, samorządowcy, eksperci, organizacje pozarządowe oraz firmy ZE PAK S.A., Hortimex i Chemat, a także nowoczesne firmy zajmujące się zielona energią.

Komentarze są wyłączone.