Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Decyzja wojewody w sprawie szpitala w Turku.

Decyzja wojewody w sprawie szpitala w Turku.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, od piątku 23 października, szpital w Turku będzie dedykowany wyłącznie pacjentom z COVID-19. Wywołało to poruszenie wśród władz miasta, mieszkańców i personelu szpitala. 21 października przed
budynkiem Starostwa Powiatowego w Turku odbył się protest. Staroście Dariuszowi Kałużnemu została przekazana petycja
przeciwko przekształcaniu szpitala. Zebrano ponad tysiąc głosów sprzeciwu. Wojewoda jednak podjął ostateczną decyzję w tej
sprawie.

Szpital w Turku z dniem 23 października zostanie jednak przekształcony w szpital jednoimienny dedykowany pacjentom z COVID-19. Wojewoda Łukasz Mikołajczyk dokonał korekty w swojej decyzji odnośnie zmniejszenia liczby łóżek dla pacjentów covidowych.
Szpital nie był przygotowany na leczenie wyłącznie pacjentów z koronawirusem, nie było sprzętu i środków ochrony osobistej. Władze szpitala wystąpiły o to do wojewody.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk: " Zapotrzebowanie zostało zgłoszone dopiero po mojej interwencji. Media nie rozwiążą problemów placówki, tylko rozwiąże je zgłoszenie konkretnego zapotrzebowania. Podstawowy warunek jest taki, że muszę o tym otrzymać informację, a nie dowiadywać się na podstawie pytań z mediów".

Dla szpitala przygotowano 8 tys. fartuchów, 8 tys. kombinezonów, 1 tys. gogli i 40 tys. sztuk rękawiczek ochronnych. Dodatkowy sprzęt medyczny taki jak respiratory, kardiomonitory, aparaty do RTG czy USG, wymaga sprowadzenia z Agencji Rezerw Materiałowych. W tej sprawie wojewoda Łukasz Mikołajczyk wystąpił już do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w kontekście ZZOZ w Czarnkowie, Szpitala Średzkiego im. Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej oraz SP ZOZ w Turku, w których uruchomione zostały dodatkowe łóżka covidowe.
Decyzje wojewody dotyczące tworzenia miejsc dla pacjentów z COVID-19 są podejmowane w oparciu o dane dostępne w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez wojewodę oraz informacje dostarczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz:
" Jako płatnik świadczeń zdrowotnych znamy potencjał szpitali i jesteśmy w stanie ocenić możliwości poszczególnych
podmiotów.Wiemy, jakiej jakości świadczeń możemy spodziewać się w oddziałach o tym samym profilu, znamy możliwości sąsiadów, co pozwala nam tak zbudować rynek, aby zabezpieczyć dostęp do leczenia wielkopolskim pacjentów."

Wielkopolskie szpitale dysponują obecnie 1272 łóżkami dla pacjentów z COVID-19, z tego 335 jest wolnych. W przypadku łóżek
respiratorowych z puli 154 wolnych jest 97.

Komentarze są wyłączone.