Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Otwarte cmentarze.

Otwarte cmentarze.

Nie wszystkie cmentarze w Koninie i okolicach zostały zamknięte decyzją rządu w związku z pandemią koronawirusa.

W samym Koninie otwarty jest zabytkowy cmentarz z Pierwszej Wojny Światowej, na którym pochowano 193 żołnierzy z obu stron linii frontu – Niemców i Rosjan oraz walczących w ich armiach innych narodowości – Ukraińców, Tatarów i Polaków. Większość z nich poległa podczas walk w rejonie miasta w listopadzie i grudniu 1914 roku, część zmarła w pobliskim szpitalu. Można tu znaleźć także pojedyncze nagrobki z 1915 i 1917 roku. Do dziś, z prawie dwustu, zachowało się 117 tablic. Cmentarz założyli Niemcy w 1918 roku. Przez wiele lat PRL-u cmentarz stał zapomniany i zarośnięty, dopiero w latach 90-tych XX wieku został uporządkowany i odrestaurowany.

Podobny los był udziałem także kilku cmentarzy ewangelickich w okolicach Konina, które dopiero w ostatnich latach zostały uporządkowane przez członków Stowarzyszenia FRYDHOF.

Komentarze są wyłączone.