Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Pamięć o zamordowanych w 1939 roku.

Pamięć o zamordowanych w 1939 roku.

Przed domem Zemełki w publicznej egzekucji rozstrzelani zostali dwaj mieszkańcy Konina: Aleksander Kurowski i Mordche Słodki. Tragiczne wydarzenie miało miejsce 22 września 1939 roku.

O miejscu stracenia 47-letniego restaurator aAleksandra Kurowskiego i 70-letniego żydowskiego kupca Mordche Słodkiego przypomina pamiątkowa tablica z napisem:

Tu zostały zamordowane pierwsze ofiary m. Konina przez oprawców hitlerowskich. Aleksander Kurowski Mordche Słodki. Dnia 22 IX 1939. Cześć Ich pamięci.

Na znak pamięci o ofiarach wojny pod tablicą zapłonęły znicze.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.