Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Partia Zieloni apeluje do dyrekcji i personelu szpitala.

Partia Zieloni apeluje do dyrekcji i personelu szpitala.

Z powodu braku porozumienia między lekarzami a dyrekcją, Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dniem 1 sierpnia br. tymczasowo zawiesił działalność.

Trwa spór między lekarzami a dyrekcją szpitala odnośnie wysokości wynagrodzeń. Przypomnijmy wypowiedź Marii Wróbel, naczelnej pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie: "Stawki uposażeń zaproponowane przez lekarzy w obecnej sytuacji
finansowej szpitala, nie mogą zostać uwzględnione. Podkreślamy, że wskazany okres 1.08.2020 – 31.10.2020 r. jest terminem na przywrócenie – w miarę posiadanych możliwości organizacyjno-kadrowych – dalszego funkcjonowania oddziału, względnie podjęcie kroków formalno-prawnych, zmierzających do dostosowania zapisów statutowych oraz rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą do rzeczywistego stanu rzeczy".

Partia Zieloni apeluje do dyrekcji i personelu o ponowne negocjacje:
"Sytuacja, w której pacjentkę od najbliższego oddziału tego typu dzieli kilkadziesiąt kilometrów jest niedopuszczalna! Dlatego
apelujemy do Dyrektora i personelu lekarskiego o podjęcie ponownych negocjacji i przywrócenie działalności wspomnianego
oddziału. W stanie pandemii koronawirusa konieczność przekazywania pacjentek na oddziały w pobliskich miejscowościach stanowi zagrożenie epidemiologiczne zarówno dla nich, jak i całego personelu pracującego w tamtejszych placówkach. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że wiele aktualnie obowiązujących standardów opieki okołoporodowej nie jest przestrzeganych w polskich szpitalach, a taka sytuacja tylko potęguje problem. Zadbajmy o spokój i bezpieczeństwo pacjentek konińskiego szpitala!"

Komentarze są wyłączone.