Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Podsumowanie 2020 roku w USC.

Podsumowanie 2020 roku w USC.

Urząd Stanu Cywilnego w Koninie odnotował w minionym roku mniej urodzeń i więcej zgonów w porównaniu do lat 2018 i 2019.

W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 1216 urodzeń. W 2019 roku liczba ta wynosiła 1702 a w 2018 roku urodziło się 1735 dzieci. W minionym roku u nas najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom były: Hanna, Maja i Zuzanna, natomiast wśród chłopców: Antoni, Filip i Franciszek.

W 2020 roku zawarto 143 małżeństwa cywilne. W 2019 roku - 137, a w 2018 - 179 oraz 134 małżeństwa konkordatowe (2019 - 193, 2018 - 186).

Liczba zgonów w 2020 roku odnotowanych wynosi 1728, w 2019 wynosiła 1478, a w 2018 – 1588. Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, miesiącem o najwyższej liczbie zgonów był listopad 2020 roku - 253 zgony.

Dane te dotyczą nie tylko Konina. USC rejestruje bowiem narodziny i zgony, do których doszło w konińskim szpitalu.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.