Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Podsumowanie 2021 roku w Koninie.

Wiele się działo w naszym mieście w 2021 roku: inwestycje drogowe za około 150 milionów, budowa ciepłowni geotermalnej za 60 milionów, wydarzenia kulturalne, sportowe, programy dla szkół – to wszystko w poniższym podsumowaniu.

* Miasto Konin podpisało umowę na realizację największej od kilkudziesięciu lat inwestycji sportowej w naszym mieście - przebudowę stadionu im. M. Paska. Łączny koszt - prawie 10 milionów złotych, z czego około 7 milionów to rządowe dofinansowanie. MOSiR Konin  kompletuje właśnie dokumentację i w nowym roku startuje z przetargiem.

* Ponad 3,5 miliona euro, czyli około 15 milionów zł, dla Konina z programu „Rozwój lokalny”. Dzięki temu zostanie ułatwiony dostęp do e-usług, zostanie wyposażony Dom Zemełki po remoncie, będzie opracowana polityka senioralna w mieście, przeprowadzona zostanie termomodernizacja 2 lub 3 budynków mieszkalnych komunalnych, będzie ścieżka rowerowa oraz kładka nad kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina. Pieniądze pochodzą z Funduszy Norweskich oraz z budżetu państwa.

* W maju, po latach oczekiwań, MPEC podpisał umowę na budowę na wyspie Pociejewo ciepłowni geotermalnej. Będzie to jedna z trzech, opartych na odnawialnych źródłach energii, instalacji dostarczających ciepło dla miasta. Inwestycja kosztuje ponad 60 milionów, w tym MPEC otrzymał 26 milionów z NFOŚiGW.

* Zakończyła się jedna z najważniejszych miejskich inwestycji – budowa połączenia drogowego między V Osiedlem a Niesłuszem. Inwestycja, łącznie z wiaduktem nad linią kolejową, kosztowała około 84 milionów złotych i jest to najdroższe przedsięwzięcie drogowe w mieście od 14 lat. Drogi otwarto w maju, na cztery miesiące przed umownym terminem. Warto wspomnieć o wysokim dofinansowaniu – 30 milionach złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.

* Przebudowany został wjazd do miasta od strony Kazimierza Biskupiego. Nadano nowy kształt ulicy Kleczewskiej, podwyższono jej standard, poprawiono sieć dróg na osiedlu i stworzono wygodne połączenie między terenami inwestycyjnymi a autostradą. Koszt prac wyniósł 60 milionów, w tym połowa to unijne dofinansowanie.

* W styczniu zakończyła się naprawa kabli na Trasie Bursztynowej, które zostały zakwalifikowane do wymiany. Tym samym skończyły się utrudnienia w ruchu na tym ważnym szlaku komunikacyjnym. Wymiana odbyła się bezkosztowo dla miasta, co było efektem wielomiesięcznych i trudnych negocjacji prowadzonych z wykonawcą przez władze miasta.

* Budowane są nowe mieszkania. MTBS kończy inwestycję na placu po byłej bazie PKS, gdzie będzie 100 lokali mieszkalnych. Dodatkowo - trwa budowa nowego osiedla pomiędzy ulicami Szpitalną, Jaspisową i Józefa Piłsudskiego w Koninie, miasto zainwestuje również m.in. w nowoczesny Dom Seniora. Nowe możliwości stwarza przystąpienie do nowego programu - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Zachodni.

* Konin bez naziemnych rur ciepłowniczych. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zdemontowało kilometry rur, które nie dodawały uroku naszemu miastu i przebudowało sieć ciepłowniczą. Koszt tego zadania to ponad 27,5 mln zł, z czego dofinasowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sięga prawie 12,5 mln zł.

* MZK Konin będzie pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z autobusem wodorowym w swojej flocie. MZK ma umowę z firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o., na dostawę w formie dzierżawy jednego fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego napędzanego wodorem. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na dostawę wodoru. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił ZEPAK.

* Wiadukt przy Przemysłowej wyremontowany i przejezdny. Został otwarty dla ruchu samochodowego przed świętami. Koszt prac przy 60-letnim wiadukcie to 3,5 miliona, z czego 1,8 miliona to  dofinansowanie z budżetu państwa.
* Po siedmiu latach od zamknięcia most Bernardynka na granicy Konina i Ślesina znów jest przejezdny! Inwestycja kosztowała prawie 6,5 miliona złotych, 500 tysięcy dołożyła gmina Ślesin, a prawie 3,5 miliona wojewoda wielkopolski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

* Modernizacja obiektu RONDO, rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście – to dwa spośród trzech konińskich projektów, na które otrzymaliśmy 35 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

* Odnowienie boiska za Galerią nad Jeziorem, wymiana oświetlenia w hali szermierczej, remont szatni w hali Rondo, generalny remont dwóch pomostów żeglarskich, nowe szatnie i łazienki na zapleczu stadionu w Łężynie – tak zmienia się baza konińskiego MOSiR-u i MOW "Przystań Gosławice".

* Miasto inwestuje w "zielone płuca" miasta! Park im. Fryderyka Chopina w Koninie, bo o nim mowa, zyska nowe oblicze. Docelowo będzie tam wyremontowana i oświetlona główna alejka spacerowa, przy niej tablice edukacyjne, ławki z nośnikami informacyjnymi zachęcające do dbałości o środowisko naturalne, kosze na śmieci, zestaw do selektywnej zbiórki odpadów. Część prac finansuje Miasto. Pozostałe, ujęte w projekcie „Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie”, są finansowane z WRPO - całkowita wartość wynosi niemal 260 tysięcy,  w tym prawie 180 tysięcy to dofinansowanie.

* Ofertę Konina i Wielkopolskiej Doliny Energii miasto prezentuje na prestiżowych targach m.in. na największych targach nieruchomości komercyjnych w Europie - EXPO REAL 2021 w Monachium, na targach energetycznych Enlit Europe w Mediolanie i na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes.

* Odzyskana pod koniec 2020 roku synagoga wymaga remontu, dlatego do ministerstwa kulturymiasto złożyło wniosek o dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie na 1,1 miliona zł.

* Razem ze Stowarzyszeniem M-Lab, Młodzieżową Radą Miasta i partnerami z Norwegii -Radą Hrabstwa Agder Konin realizuje projekt „Młodzi Ambasadorzy Klimatu”, na który M-LAB pozyskał dofinansowanie w wysokości 481 tysięcy złotych z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny Funduszy Norweskich.

* Samorządowcy, eksperci, przedstawiciele WWF, organizacji pozarządowych, rządu, Ambasady Wielkiej Brytanii oraz społecznicy wzięli udział w konferencji zorganizowanej w Koninie w ramach IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to dla przedstawicieli regionów górniczych miejsce wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z inicjatywami podejmowanymi przez inne gminy.

* Takiego wydarzenia w Koninie jeszcze nie było. 54. Gala MMA BRAVE Combat Federation, która odbyła się w naszym mieście, przeszła do historii jako pierwsza gala BRAVE CF zorganizowana w Polsce. Na konińskim oktagonie w hali RONDO zaprezentowało się 18 zawodników z 14 państw, a wydarzenie transmitowane było w 28 krajach na pięciu kontynentach.

* Podczas 24. Gali Biznesu miasto uhonorowało konińskich przedsiębiorców! Statuetki „Złotego Konia” zostały przyznane w kategoriach: Firma Wspierająca Lokalną Społeczność - KoninDzieciom.pl Kamila Lorek, Anna Szwacińska s.c. , Eko Firma – MZGOK sp.  zo.o., Nowy Przedsiębiorca - Marina Gaj Przystań i Restauracja oraz Firma Roku - KRAMP Sp. z o.o. Ponadto po raz pierwszy specjalne wyróżnienie przyznali mieszkańcy - otrzymała ja Szkoła Tańca i Baletu FART Justyny Szczap.

* Nowa bieżnia, boisko do tenisa ziemnego, sektor do pchnięcia kulą - m.in. taką sportową infrastrukturę otwarto przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika. Budowa nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego została zrealizowana dzięki Konińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

* Zorganizowano pierwsze w mieście Targi OZE „Nowa energia w Regionie”. Uczestniczyło w nich 31 wystawców, w tym siedmiu z zagranicy. Wydarzenie stanowiło forum wymiany doświadczeń i poglądów podmiotów działających w branży OZE.
* Za 1,6 miliona zł wyremontowano część najstarszej konińskiej szkoły średniej - I Liceum Ogólnokształcącego. Miasto sfinansowało kosztowny, ale konieczny remont dachu oraz pomieszczeń w najstarszym segmencie szkoły.

* Dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach projektu „Szkolna Ławka dla każdego” – program „Dostępna Szkoła” - poprawią swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

* „Otwórz okno na kulturę!” – nowa propozycja kulturalna spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców. Po raz pierwszy w Koninie spektakle można było oglądać, wychodząc przed blok albo wyglądając przez okno. Zobaczyliśmy spektakle: „Lament na Placu Konstytucji”, „Peregrinus”,  „Cyrk Tarabumba”.

* Pamiętamy o tradycji i historii. 10 lipca obchodziliśmy 100. rocznicę wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie. W budynku urzędu została odsłonięta pamiątkowa tablica, odbył się spacer śladami Marszałka, była promocja książki, koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej PAK KWB Konin oraz pokaz historycznych zdjęć na budynku urzędu.

* To był wyjątkowy bieg! Nowa trasa przebiegająca obok naszego cennego zabytku - Konińskiego Słupa Drogowego, bardzo duże zainteresowanie ze strony biegaczy (289 zawodników na starcie), rewelacyjna atmosfera – tak przebiegała tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa.

* Szkoły z rządowym wsparciem z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Szkoły Podstawowe nr 1, 4 oraz Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym otrzymały w tym roku łącznie 116,4 tysiąca złotych dofinansowania zakupu wyposażenia stołówek, kuchni bądź przeprowadzenie remontów.

* Cztery konińskie szkoły ponadpodstawowe (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespół Szkół im. M. Kopernika) i jedna z Kleczewa (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych) korzystają ze środków unijnych na wyposażenie pracowni zawodowych. Miasto Konin – lider projektu pozyskało na ten cel prawie 1,3 miliona zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

* Dziel się i częstuj! – taka jest idea Jadłodzielni, która została otwarta na konińskim Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada. To „szafa z jedzeniem”, gdzie można przynieść i zostawić produkty, których nie wykorzystamy w domu. To też miejsce, z którego każdy może skorzystać, czyli zabrać to, co będzie mu potrzebne.

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.