Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Ponad pół miliona złotych dla DPS w Ślesinie.

Powiat koniński pozyskał 511 559,20 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie zmagał się do niedawna koronawirusem. Na chwilę obecną nie ma potwierdzonych aktywnych przypadków, jednak placówka nadal pozostaje zamknięta dla osób z zewnątrz i działa w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Wszystkie pomieszczenia są systematycznie odkażane lampami bakteriobójczymi oraz środkami dezynfekującymi oraz pożyczonym
ozonatorem.

Powiat koniński podjął działania mające na celu pozyskanie wsparcia zewnętrznego w zakresie wyposażenia domu w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i preparaty odkażające. Udało się pozyskać 511 559,20 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Środki te zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia usprawniającego, zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19 oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowniczych.
DPS w Ślesinie zostanie wyposażony m.in. w: 3 ozonatory, 4 koncentratory tlenu, 10 pulsoksymetrów, 7 lamp bakteriobójczych,
5 zamgławiaczy, 2 bramy-śluzy oraz środki ochrony osobistej - płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice, maseczki FFP3,
rękawice, ochraniacze na buty.

Środki w wysokości 13 800 zł zostaną wykorzystane na przygotowanie trzech izolatek, a 274 050,00 zł przeznaczone zostanie na
wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowniczych, które w kwocie 1 450 zł dla każdego pracownika miesięcznie wypłacane będą przez trzy miesiące.

Dodatkowe pieniądze dla DPS w Ślesinie pozyskane w ramach realizowanego przez NFZ projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, to 35.363,28 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na
dodatkowe wynagrodzenia dla czterech zatrudnionych w DPS pielęgniarek oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków
dezynfekcyjnych dla personelu.

 

 

 

źródło/zdj.powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.