Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Ponad sto osób straciło pracę w Koninie.

W cieniu epidemii koronawirusa Elektrobudowa S.A. zwalnia pracowników. Ponad
stu tylko w Koninie, w całym kraju około 500.

Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy 24 marca. Powodem był brak porozumienia z bankami
i ubezpieczycielami dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia i warunków nowego finansowania.

28 kwietnia natomiast spółka zawarła, ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w firmie, porozumienie określające zasady zwolnień grupowych. Już następnego dnia, czyli 29 kwietnia część zatrudnionych otrzymała wypowiedzenia. Jak wynika z informacji
od byłych już pracowników, pracę w spółce straciło ponad sto osób. Tych doniesień
nie potwierdziła nam jeszcze spółka. Na pytania wysłane przed godziną 14.00 (30 kwietnia)
nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Zdjęcie – Elektrobudowa S.A.

Komentarze są wyłączone.