Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Poparcie protestów od Radnych Konina z KO.

Poparcie protestów od Radnych Konina z KO.

"Solidaryzujemy się kobietami i wszystkimi protestującymi w obronie ich praw" – napisali konińscy Radni Koalicji Obywatelskiej w oświadczeniu, które poniżej publikujemy w całości.

We wstępie skrytykowali decyzję Trybunału Konstytucyjnego, nazywając ją nieludzką. Radni wskazuja przy tym, że matki, których dotyczy kwestionowany zapis ustawy, najczęściej ze swoimi problemami pozostają same, bez pomocy ze strony państwa.

Jednocześnie przywołują kontekst społeczny ogłoszenia tego wyroku, sugerując, że to cyniczne działanie władzy, które ma za zadanie odwrócenie uwagi od nieudolnego zarządzania w czasie epidemii, co bezpośrednio naraża życie protestujących walczących o swoje słuszne prawa.

Poniżej całe oświadczenie radnych:

OŚWIADCZENIE Klubu Radnych #KoalicjaObywatelska Platforma Obywatelska - Konin Nowoczesna Konin w Radzie Miasta Konina ⚡️☂️

Jako członkowie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Konina stanowczo sprzeciwiamy się decyzji Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez mgr Julię Przyłębską wydaną 22 października 2020 r. w sprawie niekonstytucyjności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78), tj. dopuszczalności przerywania ciąży w przypadkach gdy, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Naszym zdaniem, jak również znacznej części społeczeństwa, który wyraża swój sprzeciw od kilkunastu dni w wielotysięcznych protestach i manifestacjach w całej Polsce, decyzja ta w swych skutkach ogranicza kobietom podstawowe prawa człowieka oraz ich konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. Należy podkreślić, że życie człowieka i wynikająca z tego jego przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność jest dla nas wartością nadrzędną, jednak nikt, a tym bardziej państwo mające za zadanie stać na straży tych wartości nie ma prawa zmuszać kobiet do heroizmu noszenia ciąży z nieodwracalnymi wadami płodu powodującymi ich niechybną śmierć. W tak wyjątkowych sytuacjach decyzja w tym zakresie, rzutująca na całe życie, powinna być podjęta w pełnej świadomości i odpowiedzialności jej skutków wyłącznie przez kobietę - to jej wolny wybór powinien być podstawą i standardem zachowania w państwie szanującym autonomię jednostki w decydowaniu o swojej cielesności pozostawiony ocenie przed Bogiem lub przed własnym sumieniem.

Zazwyczaj ciężar opieki nad nieuleczalnymi i potwornie cierpiącymi dziećmi, o których podstawowe funkcje życiowe trzeba codziennie toczyć mozolną walkę, spada na kobiety, które bardzo często są pozostawione same i nie mogą liczyć na wystarczającą pomoc ze strony państwa. Ta samotna, upiorna walka o życie dziecka często i tak kończy się jego śmiercią w ogromnym cierpieniu. W takim przypadku pozbawienie kobiet prawa głosu i skazując je na rodzenie martwych lub nieuleczalnie i nieodwracalnie chorych dzieci jest zachowaniem nieludzkim, okrutnym i uprzedmiatawiającym jednostkę ze strony państwa. Wpływ tego wyroku na stan zdrowia kobiet, a tym samym całych rodzin będzie nieodwracalny i niemożliwy do przewidzenia w tragicznych konsekwencjach, które już teraz są nim wywołane. 

Zmiana ta została wprowadzona w newralgicznym momencie pandemii, w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań na COVID-19. Nawoływanie do walki z kobietami oraz ponowne dzielenie społeczeństwa przyczynia się do wzrostu fali protestów, a tym samym sprowadza zagrożenie życia i zdrowia wszystkich walczących o prawa kobiet. Czyny te oraz brak przygotowania do drugiej fali pandemii dobitnie pokazują jak niewiele dla rządzących znaczą zdrowie i życie obywatelek i obywateli. Świadczą również o perfidnym działaniu mającym przykryć ich brak przygotowania służby zdrowia do walki z pandemią. 

Solidaryzujemy się kobietami i wszystkimi protestującymi w obronie ich praw, w sposób szczególny z mieszkankami i mieszkańcami Konina, którzy od kilkunastu dni pokazują swój sprzeciw przeciwko tak okrutnym decyzjom rządzących. Mamy głębokie przekonanie, że odbywające się protesty pozwolą nadać należytą rangę i poszanowanie godności, nietykalności cielesnej i samostanowieniu kobiet o sobie.

Komentarze są wyłączone.