Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie COVID-19 w DPS.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie COVID-19 w DPS.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski, zwołał w sobotę 17 października posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie wideokonferencji.

W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na COVID-19 u pensjonariuszy, pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), przy ul. Blizna 55 w Kole,
w sobotę odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

COVID-19 został potwierdzony u 55 osób, na ogólną liczbę 97 osób. Na DPS nałożono kwarantannę i izolację. Nakazano także wzmocnienie nadzoru przestrzegania zasad, które mogą zminimalizować możliwość szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 na terenie
placówki. Dodatkowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole nakazał odizolować osoby zdrowe od osób zakażonych,
restrykcyjnie stosować środki ochrony osobistej, zapewnić środki do dezynfekcji rąk w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku
i każdym pokoju mieszkalnym oraz przestrzegać zasad higieny rąk.

Starosta Kolski wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie pomocy dla DPSu przez żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W wideokonferencji udział wzięli: Starosta Kolski, Wicestarosta Kolski, Sekretarz Powiatu Kolskiego, Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), przy ul. Blizna w Kole.

 

 

źródło:starostwokolskie.pl

Komentarze są wyłączone.