Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Powiat kolski z dofinansowaniem z RFRD.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań, w ramach których samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na przejściach już istniejących.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 23 661 506 zł przyznano na realizację 240 zadań w Wielkopolsce. W ramach prac podniesione zostanie bezpieczeństwo ruchu pieszych. Odpowiednie oświetlenie, czy organizacja ruchu może skutkować mniejszą ilością wypadków. Tego rodzaju projekty przedstawiły samorządy ubiegając się o środki z RFRD.

Wśród projektów zgłoszonych przez samorząd powiatu kolskiego znalazła się poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole. Wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa przejść dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu. Ułatwi to komunikację pieszą zważywszy na bliskość takich instytucji i obiektów jak poczta, szkoła muzyczna, szkoła podstawowa, starostwo powiatowe, czy pobliska galeria handlowa.

Dofinansowanie z rządowego programu dla powiatów wyniosło 13 389 518 zł, natomiast wielkopolskie gminy otrzymały środki w wysokości 10 271 988 zł.

 

 

 

 

 

źródło:uw.gov.pl

Komentarze są wyłączone.