Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW.

Powiat Koniński z dofinansowaniem z WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”.

Umowa dotacji pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została podpisana 27 września 2021 roku. Obejmuje dofinansowanie zadania „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”. Dotacja wynosi 6 400 zł, co stanowi 40% kwoty całkowitej zadania.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy ochrony środowiska powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki.

Nadrzędnym celem „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” jest długotrwały, zrównoważony rozwój powiatu, w którym kwestie ochrony środowiska są traktowane podobnie jak kwestie społeczne i gospodarcze. Opracowanie dokumentu oraz uchwalenie go przez Radę Powiatu pozwoli na wypełnienie przez Zarząd Powiatu ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem w powiecie, poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska przyrodniczego oraz zapewni zrównoważony rozwoju powiatu.

 

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.