Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Powrót do szkół i przedszkoli.

Powrót do szkół i przedszkoli.

Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej opracowali wytyczne dla obecnej sytuacji epidemicznej tak, aby dzieci mogły bezpiecznie powrócić do szkół i przedszkoli.

25 maja uczniowie klas I-III oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i żłobków, wracają do swych placówek edukacyjnych. Rodzice maluchów sami podejmą decyzję czy dziecko będzie brało udział w zajęciach.
Będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Odbywać się będą albo w bezpośrednim kontakcie albo metodą kształcenia na odległość.

Od 25 maja również uczniowie klas ósmych będą mieli zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Dla wychowanków pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą konsultacje na takich samych zasadach jak dla uczniów klas ósmych. Rozpoczęcie konsultacji przewidziane jest z dniem 1 czerwca.
Proponowane formy nauki są dobrowolne. Przewidziane są przede wszystkim dla uczniów przygotowujących się do egzaminów oraz chcących poprawić oceny na koniec drugiego semestru.

W każdej placówce wychowawczej oprócz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministra Edukacji Narodowej opracowane zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

 

Komentarze są wyłączone.