Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Powstała książka na 40-lecie „Solidarności”.

Powstała książka na 40-lecie „Solidarności”.

Założyciele i działacze NSZZ „Solidarność" w Koninie, spotkali się 31 sierpnia br. przed kamieniem upamiętniającym powstanie
związku zawodowego"Solidarność".

Działacze wspólnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamten okres. Minęło 40 lat od założenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Lech Stefaniak: " Termin nie jest przypadkowy, mamy 40. rocznicę powołania NSZZ „Solidarność", który jak wszyscy wiemy nie był
wyłącznie związkiem zawodowym, ale potężnym ruchem obywatelskim".

Po złożeniu kwiatów w hali "Rondo" odbyła się konferencja prasowa oraz promocja książki „Stan wojenny i okolice". O powstaniu książki opowiadali Lech Stefaniak i Paweł Kotlarski. To zbiór wspomnień konińskich działaczy sprzed 40 lat.

Komentarze są wyłączone.