Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Powszechny Spis Rolny 2020.

Na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny.

Spisem są objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych, czyli gospodarstwa indywidualne, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Zbierane są dane dotyczące zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, budynków gospodarskich czy maszyn rolniczych.
Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach poprzez samospis za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie
https://spisrolny.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z rolnikami, którzy nie spiszą się samodzielnie, rachmistrzowie spisowi skontaktują się telefonivcznie lub osobiście.

Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Komentarze są wyłączone.