Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie w maseczkach.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski wydał rozporządzenie dotyczące noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miejskiego. Rozporządzenie o przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, weszło w życie 1 września br.

W związku z trwająca pandemią koronawirusa, oraz przypadkami zakażeń wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, prezydent Konina wdrożył nakaz noszenia maseczek ochronnych przez konińskich urzędników. Zakrywanie ust i nosa maską lub przyłbicą konieczne jest w częściach wspólnych budynku, czyli na korytarzach, w toaletach i pomieszczeniach socjalnych. Obsługa interesanta również ma się odbywać w maskach lub przyłbicach.
Przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dotyczy również częstej dezynfekcji rąk oraz utrzymywanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra), przede wszystkim podczas podpisywania listy obecności przez pracowników. Mają oni też ewidencjonować wizytę każdego interesanta i ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy wydziałami.
Wszelkie wątpliwości związane z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem, urzędnicy mają zgłaszać przełożonym lub służbie BHP.

Komentarze są wyłączone.