Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Program “Aktywni plus” z dofinansowaniem na realizację projektów.

Organizacja pozarządowa może otrzymać do 250 tys. złotych na realizację projektów skierowanych do osób starszych w ramach programu "Aktywni plus".

Celem programu "Aktywni plus", realizowanego od 2021 r., jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W latach 2021-2025 na realizację tego programu zostanie przeznaczona kwota 200 mln zł.
Tegoroczny budżet programu "Aktywni plus" to 40 mln zł. Z tej puli organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł. Te środki zostaną przekazane na projekty w ramach czterech obszarów działań.

Pierwszy dotyczy aktywności społecznej, która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym w aktywnym spędzaniu wolnego czasu m.in. przez rozwijanie wolontariatu czy zwiększenie zainteresowania w obszarze rynku pracy. Chodzi też o wsparcie seniorów mniej samodzielnych.

Drugi obszar to partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji seniorów oraz zwiększeniu ich wpływu na życie lokalnych środowisk.

Trzeci obszar działań obejmuje również pomoc osobom starszym wykluczonym cyfrowo. Chodzi o zwiększanie ich umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami oraz zapewnienie im bezpiecznego funkcjonowania przy wykorzystywaniu współczesnych narzędzi cyfrowych.

Czwarty obszar dotyczy "przygotowania do starości". Służy temu wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych oraz kształtowanie postaw empatycznych wobec osób starszych. Istotne jest tu również upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób w jesieni wieku oraz prowadzenie działań na rzecz ich bezpieczeństwa.

Minister rodziny, Marlena Maląg:
„Zachowanie aktywności osób starszych m.in. fizycznej, intelektualnej oraz społecznej jest niezwykle ważne dla utrzymania sprawności w starszym wieku i czerpania radości z codziennego życia. Ważne, aby seniorzy dzielili się swoim potencjałem i doświadczeniem oraz wiedzą z młodszą częścią społeczeństwa. Wspieramy seniorów w tych działaniach w ramach programu +Aktywni plus+"

Ofertę w ramach konkursu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/  do 28 lutego  do godz. 16.

 

powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.