Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Projekt „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Projekt „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak i Maciej Adamczak, Prezes Zarządu Spółki BBF Sp. z o.o. podpisali w piątek 6 sierpnia  umowy dla dwóch ważnych kolejowych projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” oraz „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Budowa nowej linii z Turku do Konina to projekt w ramach programu „Kolej+”. Do projektu Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgłosił łącznie pięć projektów. Wszystkie uzyskały akceptację PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i zostały zakwalifikowane do II etapu programu.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak:
„ Budowa nowej linii z Turku do Konina oceniana jest na 600 milionów złotych, jednak docelowo ta kwota może być znacznie wyższa. Jeśli miałaby zostać zrealizowana, będą w to oczywiście zaangażowane środki z budżetu państwa, natomiast samorządy będą musiały wyłożyć minimum 15 procent. Zlecone studia są finansowane wspólnie przez Samorząd Województwa i zainteresowane gminy oraz powiaty. Połowę dajemy my, a na drugą połowę zrzucają się lokalne samorządy. W przypadku opracowania WSPP dla rewitalizacji linii na odcinku Gostyń – Kąkolewo i budowy linii Turek – Konin ta kwota wyniosła łącznie 1,5 mln zł. To wszystko potwierdza, że Samorząd Województwa zawsze stawiał na transport zbiorowy. Jesteśmy w tym konsekwentni.”

 

 

 

 

 

.

Komentarze są wyłączone.