Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Projekt „Dostępna Szkoła”.

Dzięki projektowi „Dostępna Szkoła”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konińskie placówki edukacyjne otrzymają środki na poprawę dostępności dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Szkoła Podstawowa nr 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymają pieniądze z projektu „Dostępna Szkoła”. Środki te pozwolą na przeprowadzenie prac inwestycyjnych takich jak adaptację pomieszczeń, dostosowanie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, sal lekcyjnych, sal sportowych, stołówki, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych. Ze środków projektu będą zakupione pomoce dydaktyczne, wyposażone niektóre sale lekcyjne. Sfinansowane zostanie również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wniosek Konina został złożony dla szkół z terenów powyżej 50 tys. mieszkańców. Miasto Konin znalazło się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold Nowak:
„Jesteśmy pierwszym miastem średniej wielkości w Polsce, które otrzyma takie wsparcie.”
„ Bardzo się cieszę, że po raz kolejny pokazujemy jak skutecznie pozyskiwać pieniądze pozabudżetowe, ale głównie z tego, że miasto Konin potrafi dzięki energii kompetentnych osób przecierać szlaki dla innych.”

Kwota dofinansowania wynosi 1 349 900 zł a realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2021 i potrwa do 31 lipca 2023 r.

 

 

 

 

źródło:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.