Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Projekt “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”- składanie wniosków.

W projekcie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, przedłużono termin składania wniosków o przyznanie pomocy, do dnia15 lutego 2021roku.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodne z miejscem realizacji inwestycji. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wnioski składać można osobiście lub przez upoważnioną osobę, poprzez przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Można je również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Pomoc w ramach projektu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 

 

 

 

powiat.konin.pl

 

Komentarze są wyłączone.