Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Projekt„Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim”, nagrodzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt„Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim”, nagrodzony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Starostwo Powiatowe w Koninie zostało laureatem XXI edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” w kategorii działalności proekologicznej.Konkurs „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim” to kolejna inicjatywa wpisująca się w działania Powiatu służące edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży, ale też wszystkich mieszkańców.

Celem konkursu zorganizowanego w ramach zadania przez konińskie starostwo było pokazanie młodszym pokoleniom, że powietrze determinuje życie na ziemi. Edukacja ekologiczna uczniów w zakresie poprawy jakości powietrza może nieść ze sobą pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz komfort życia. Tematyka spotu miała nawiązywać do problemu zanieczyszczenia powietrza, sposobu ograniczenia niskiej emisji. Uczniowie biorąc udział w tworzeniu krótkiego filmu  zaznajomili się z rodzajami zanieczyszczeń powietrza i ich źródłami, a przede wszystkim uświadomili sobie, iż każdy z nas indywidualnie odpowiada za stan środowiska, w którym żyjemy.

Na konkurs wpłynęło 168 zgłoszeń, w tym 54 na działania proekologiczne. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu, gminy miejsko – wiejskie i powiaty z wyłączeniem miast na prawach powiatu oraz podległe im jednostki i instytucje, a także organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego. Kapituła Konkursu dokonywała oceny projektów opierając się m.in. na takich kryteriach jak: zawartość merytoryczna projektu, w tym wartość ekologiczna i wyjątkowość czy też atrakcyjność zaproponowanych form edukacji ekologicznej

Gala wręczania nagród odbyła się 2 grudnia 2020r. w wersji on-line. Uczestniczył w niej Starosta Koniński, Stanisław Bielik. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ufundował nagrody dla laureatów. Starostwo Powiatowe w Koninie za projekt  - konkurs na wykonanie spotu pn. „Dbamy o czyste powietrze w powiecie konińskim” otrzymał nagrodę o wartości 8 tysięcy złotych.

 

 

 

źródło/zdj.powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.