Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Przejście kolejowo-drogowe na ul. Okólnej ostatecznie zlikwidowane.

Przejście kolejowo-drogowe na ul. Okólnej ostatecznie zlikwidowane.

Ostateczna likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Okólnej w Koninie planowana jest w dniu 25.11.2020r. , o czym
informuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.

W związku ze spełnieniem zapisów Porozumienia z dnia 30.08.2016 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji informuje, że w dniu 25.11.2020r. planowana jest ostateczna likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego kat. A (funkcjonującego
tymczasowo, jako przejście dla pieszych kat. E) na ul. Okólnej w Koninie.

Przejście wraz z urządzeniami BRD zostanie fizycznie zlikwidowane, a dojście do niego zabezpieczone betonowymi blokami uniemożliwiającymi wejście osób postronnych.  W związku z powyższym, nastąpi zmiana organizacji ruchu, a tym samym konieczności
zachowania szczególnej ostrożności przez uczestników ruchu oraz bezwzględny zakaz przejścia przez tory w miejscach
niedozwolonych.

Piesi i rowerzyści mogą korzystać z nowo wybudowanego łącznika (ul. Paderewskiego - ul. Wyzwolenia), który pozwala w bezpieczny sposób przedostać się wszystkim uczestnikom ruchu  pomiędzy Zatorzem, a V osiedlem w Koninie.

 

 

źródło/Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.