Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Przygotowania do akcji „Zima”.

Przedstawiciele służb mundurowych, medycznych, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Urzędu Miejskiego, spotkali się 28 października br. aby ustalić zakres współpracy w ramach konińskiej akcji „Zima”.

W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Konina Zenon Chojnacki, przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miejskiego, Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych, Konińskiego Banku Żywności, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Małgorzata Rychlińska, dyrektorka MOPR w Koninie:
„Wszyscy są przygotowani do tego, aby wspierać mieszkańców. Nasi pracownicy socjalni już zaczęli sprawdzać pustostany, ogródki działkowe, wiaty śmietnikowe, klatki schodowe, czyli miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Służymy pomocą, gorącym posiłkiem. Nasza stołówka wydaje ponad 200 posiłków dziennie, w tym 25 dla osób bezdomnych. Ciepłe schronienie można znaleźć w schronisku, noclegowni lub ogrzewalni.”

Konińska noclegownia posiada 55 miejsc, schronisko - 15 i ogrzewalnia - 15. Obecnie w placówce są  jeszcze wolne miejsca.

Bożena Gościmska, pracownica Noclegowni, Schroniska i Ogrzewalni dla osób bezdomnych w Koninie:
„Ogrzewalnia funkcjonuje od 1 października. Do dziś skorzystało z niej osiem osób, drzwi są dla potrzebujących otwarte. Jesteśmy zaopatrzeni i przygotowani, mamy odzież i żywność.”

Jak wynika z danych MOPR na terenie miasta przebywają 124 osoby bezdomne, w tym 14 spoza Konina. Pracownicy socjalni, którzy monitorują miejsca ich przebywania informują i nakłaniają do korzystania przede wszystkim z gorącego posiłku oraz ze schronienia w noclegowni czy ogrzewalni przy ul. Ametystowej 1.

Igor Antecki, pracownik socjalny MOPR Konin:
„Zaczynamy każdego dnia od objazdówki wszystkich punktów newralgicznych. Mamy stworzoną mapę, gdzie przebywają osoby bezdomne. Staramy się te miejsca rano i po południu skontrolować, sprawdzić, czy jest potrzebna pomoc, czy może są chętni, by wrócić do noclegowni bądź trafić tam po raz pierwszy”.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego kupił specjalne pakiety żywnościowe wraz z kocem ratunkowym NRC dla osób potrzebujących. Dodatkowo do przeszukiwania miejsc, w których mogą przebywać bezdomni służyć ma dron z kamerą termowizyjną.

Informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom potrzebującym umieszczone są na plakatach rozmieszczonych w różnych częściach Konina.

 

 

 

Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.