Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

PUP – projekty dla osób bezrobotnych.

PUP - projekty dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizuje projekty dla osób bezrobotnych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PUP w Koninie zaprasza osoby bezrobotne, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia, do składania wniosków na:
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
- Bon na zasiedlenia

Pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić osoby poniżej 30 roku życia mogą otrzymać dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabory te prowadzone są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

PUP w Koninie realizuje również projekty skierowane do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Osoby bezrobotne mogą składać wnioski o jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy ubiegać się o zorganizowanie stażu dla takich osób bezrobotnych.

Te działania realizowane są ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Jednocześnie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi zapisy osób bezrobotnych na następujące szkolenia grupowe:
- Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO)
- Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE: Moduł B-1 Podstawy pracy z komputerem, Moduł B-2 Podstawy pracy w sieci, Moduł B-3 Przetwarzanie tekstów (dla osób, które mają ukończone 30 lat),
- Kurs przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE – Moduł B-4 Arkusze kalkulacyjne (dla osób, które znają obsługę komputera),
- Szkolenie w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1KV.

 

 

 

 

źródło:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.