Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Remonty w szkołach w trakcie pandemii.

Okres nauki zdalnej okazał się dobrym momentem na drobne naprawy i remonty, po poważne prace budowlane.

Konińskie szkoły, przedszkola i placówki wykorzystały okres nieobecność uczniów, aby dokonać potrzebnych prac, takich jak malowanie ścian, odnawianie pomieszczeń i mebli, wymianę podłóg, zabezpieczenie dachów, naprawę urządzeń czy ogrodzenia na placu zabaw, remont instalacji grzewczej i kanalizacyjnej, wypełnianie zaleceń straży pożarnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W Bursie Szkolnej nr 1 wymalowanych zostało 36 pomieszczeń, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wyremontowano łazienki dla chłopców (w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego) i dla dziewcząt, trzy sale zajęć-wymiana wykładziny, pomalowanie ścian i stolarki. Wyremontowano również pracownię gospodarstwa domowego - renowacja podłogi i malowanie.

Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego w I LO była największym zadaniem wykonanym podczas pandemii. Koszt inwestycji to ponad 1,6 miliona złotych.

Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina:
„ W ostatnich latach to był najdroższy remont, jaki przeprowadzono w jakiejkolwiek szkole w Koninie. Dla nas - priorytetowy. Chcemy, by uczniowie i nauczyciele  pracowali w bezpiecznych warunkach i skupili się na nauce, a nie martwili się o to, czy im przypadkiem coś nie spadnie na głowę.”

W 2021roku zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu budynku ZSG-E ul. Bydgoska 2a w Koninie. Zaplanowano na nie w budżecie miasta 900 000 złotych.
W 2020 roku wykonano 35 projektów oświatowych ze środków unijnych w 13 w przedszkolach, 6 podstawówkach, 16 w szkołach ponadpodstawowych.
Wykonano również projekty „Zdalna szkoła" - 99 962,10 złotych, gdzie zakupiono 42 laptopy (kwiecień 2020) i „Zdalna szkoła+" - 125 076,24 złotych. Zakupiono wówczas 76 tabletów (maj 2020). Miasto otrzymało  dotację w wysokości 230 517,60 złotych na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” w czterech szkołach podstawowych: nr 3, 7, 9, 15. W Koninie 1 256 nauczycieli skorzystało z rządowego wsparcia przeznaczonego na zakup sprzętu czy oprogramowania do kształcenia na odległość.

W Koninie funkcjonują 43 placówki oświatowe prowadzone przez Miasto: 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, osiem szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Centrum Kształcenia Zawodowego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

 

 

 

 

 

źródło/zdj: Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.