Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Fundacja Spektrum Życia zaprasza na warsztaty.

Fundacja w Spektrum Życia zaprasza 24 października od godz. 9.30 do 14.30 na warsztaty „Rodzinna akademia przedsiębiorczości – warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu (ASD w Koninie)”.

Wykład na temat problematyki usamodzielniania oraz zatrudniania osób w spektrum autyzmu poprowadzi Renata Werpachowska
z Fundacji SYNAPSIS, która od 26 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu - dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Poruszone zostaną takie tematy, jak:
- Jakie potrzeby osobom z ASD zaspokaja praca?
- Jak ćwiczyć w życiu codziennym, umiejętności potrzebne w pracy u osób z ASD?
- Czym dla człowieka jest praca?
- Czy wszystkie osoby z ASD mogą pracować?
- Jak pracę postrzegają osoby z ASD?
- Jak przygotować dzieci i młodzież z ASD do pracy?
- Jak zbudować infrastrukturę potrzebną do przygotowania do pracy osób z ASD?
- Prezentacja filmu o Pracowni Rzeczy Różnych w Wilczej Górze i film „Mój pierwszy dzień w pracy” o funkcjonowaniu w pracy osoby
z Zespołem Aspergera.

Wsparciem naukowym dla uczestników wydarzenia będzie Anna Kostiukow – dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager ZOZ,
absolwentka zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób
niepełnosprawnych, adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich.

Podczas warsztatów przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie przekaże informacje o dostępie do rynku pracy osób
w spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami. W czasie spotkania przeprowadzone zostaną też badania potrzeb
związanych z zatrudnieniem osób z ASD oraz ich rodziców/opiekunów.

Przeprowadzone zostaną też ankiety i wywiady grupowe dotyczące potrzeb związanych z zatrudnieniem osób z ASD. Wyniki badań zostaną przeanalizowane celem powstania dokumentu mającego na celu rekomendację do podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę dostępności osób z ASD do rynku pracy.

Zapisy na darmowe warsztaty odbywają się poprzez wypełnienie formularza rejestrowego

Projekty

Zapisy można kierować też na adres e-mailowy Fundacji: wspektrumzycia@gmail.com
W tytule e-maila prosimy napisać „Warsztaty cz. I”, a w treści e-maila podać: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Oddzwonimy w celu potwierdzenia rejestracji.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania prosimy dzwonić pod nr telefonu: 502 032 873.
Rejestracja uczestników w dniu warsztatów od godz. 8:30 do 9:30.
Ilość miejsc ograniczona.

 

 

 

źródło:facebook.com/fundacjawspektrumzycia

 

Komentarze są wyłączone.