Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Rośnie liczba bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy poinformował o wzroście bezrobocia w Koninie i powiecie. W kwietniu zarejestrowało się aż 389 osób.

Z powodu kryzysu gospodarczego jaki wywołała pandemia koronawirusa, wiele osób straciło zatrudnienie.
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zawiadamia o kolejnych bezrobotnych rejestrujących się w PUP. W kwietniu było to 389 osób, maj też nie wygląda dobrze - do połowy miesiąca ogólna liczba bezrobotnych wzrosła o kolejne 164 osoby. Na koniec maja liczba ta może zwiększyć się nawet do 300 osób. Ma to ścisły związek ze zwolnieniami grupowymi w FUGO i Elektrobudowie.

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się również programem rządowym -Tarcza Antykryzysowa. O pomoc wnioskowało 8700 mikro-przedsiębiorców. Prawie 2500 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a wartość udzielonych pożyczek wyniosła prawie 12,4 mln zł. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników wnioskowali o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń. Na 358 złożonych wniosków, 72 przedsiębiorców już te fundusze otrzymało.
Tarcza Antykryzysowa przewiduje również dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zainteresowanie tą formą pomocy wykazało 357 firm - 136 firm otrzymało już środki na łączną kwotę 52 000 zł. O pomoc wnioskowały też cztery organizacje pozarządowe.

Powiatowy Urząd Pracy odnotował również spadek liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej o ponad 100 miejsc (analizując miesiące luty-kwiecień).
Stopa bezrobocia w pierwszych czterech miesiącach roku była o ok. 0,5% wyższa, niż w roku 2019 i wynosiła od 7,6% do 7,8%.
Obecnie rejestracja osób bezrobotnych odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Komentarze są wyłączone.