Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

W Koninie, w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd, naukę rozpoczęło ponad 15 tysięcy uczniów.

Nowy rok szkolny powitał Zastępca Prezydenta Miasta Konina, Witold Nowak. Uroczysta inauguracja odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym.

Zastępca Prezydenta Miasta Konina Witold Nowak:
„Zwracam się najpierw do Nauczycieli, abyście Państwo szczerze, z dużą wrażliwością przyjęli uczniów wracających do szkolnej rzeczywistości. Pozwólcie sobie i im budować tak ważne w życiu relacje. Dajcie im czas, słuchajcie całym sercem także tego, co oni mają Wam do powiedzenia.”
„Wierząc, że czas rozłąki szkolnej spowodowanej pandemią nie powróci do nas już nigdy, musimy nadal pamiętać o dbałości o swoje zdrowie. (…) Życzę wszystkim pogody ducha i przekonania, że tylko nasza wspólna troska o edukację sprawi, że razem zbudujemy Szkołę Naszych Marzeń.”

Konińska oświata to ponad 40 placówek: 18 przedszkoli (2.494 dzieci), 11 podstawówek (5.521 uczniów), 8 szkół ponadpodstawowych (6.905 uczniów), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (164 uczniów), Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Centrum Kształcenia Zawodowego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bursa Szkolna nr 1, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce!

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.