Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Rozwój lokalny”-3,5 mln euro dla Konina.

„Rozwój lokalny”-3,5 mln euro dla Konina.

Miasto Konin otrzymało ponad 3,5 miliona euro z programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich.

Fundusze norweskie i EOG to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej oraz krajom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Czek z kwotą dofinansowania przekazał Prezydentowi Miasta Piotrowi Korytkowskiemu Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda.

Prezydent Miasta Konina, Piotr Korytkowski:
„To przeszło rok ciężkiej pracy międzywydziałowego zespołu Urzędu Miejskiego w Koninie wraz z ekspertami Związku Miast Polskich. Efektem tej pracy był liczący ponad tysiąc stron dokument, w którym zawarto projekty inwestycyjne na kwotę 42 milionów złotych, bo takie było maksimum, jakie chcieliśmy uzyskać. Dziś otrzymujemy około 15 milionów złotych. To również świetna informacja dla naszego miasta. Wsparcie będziemy mogli przeznaczyć na projekty zawarte w Nowej Ścieżce Rozwoju 2020-2030.”

Złożony przez Konin projekt „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” znalazł się wśród 29 finalistów, którzy otrzymali takie samo wsparcie. Konkurencja była duża. Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 210 miast, do drugiego przeszło ponad 50. Początkowe  założenie było takie, że dofinansowanie otrzyma 15 miast.

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda:
„Później tę listę rozszerzyliśmy do 29, ale to mimo wszystko jest około 10 procent wszystkich, którzy się ubiegali o tę pomoc.”

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Złożone projekty zawierają długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje rozwoju miast. Mają one wpłynąć na poprawę komfortu życia mieszkańców.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.