Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Są wyniki badań w kierunku COVID-19.

Są wyniki badań w kierunku COVID-19.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie, informuje o wynikach przeprowadzonych w Koninie badań na obecność SARS-CoV-2.

Badania na obecność koronawirusa przeprowadzone były w Koninie w dniach 4-6 sierpnia br. Zainteresowanie było bardzo duże, szczególnie wśród mieszkańców Konina, ale zgłosili się również chętni z innych powiatów. W sumie przebadano 924 osoby. U trzech osób wyniki są pozytywne.
- 4 sierpnia pobrano wymazy od 277 osób - jeden wynik dodatni u osoby z powiatu kaliskiego
- 5 sierpnia przebadało się 286 osób - jeden wynik dodatni u mieszkańca powiatu konińskiego
- 6 sierpnia próbki pobrano od 361 osób - jeden wynik dodatni u osoby z powiatu tureckiego.
Mobilne centrum wymazowe zorganizowane zostało przez: Wojewodę Wielkopolskiego, 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie we współpracy z Miastem Konin.

Komentarze są wyłączone.