Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera szpitale.

Wielkopolskie szpitale zostaną zaopatrzone w środki ochrony osobistej. Po raz kolejny przekaże je Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Objęty pomocą jest również Szpital w Koninie.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże szpitalom około 230 tysięcy sztuk sprzętu ochrony osobistej oraz ponad 6 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji. Tym razem wsparcie otrzymają Wojewódzkie Szpitale Zespolone w Koninie,Kaliszu i Lesznie, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Szpital Specjalistycznego w Pile, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii oraz SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
To już kolejna akcja Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Teraz do personelu medycznego trafi 158 tys. masek FFP2, FFP3 oraz chirurgicznych, 7420 kombinezonów ochronnych oraz 62 tysiące rękawiczek lateksowych.

Zakupione środki ochrony osobistej finansowane są z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komentarze są wyłączone.