Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Serowania” w Kucharach Borowych na III miejscu w konkursie  “Sposób na Sukces”.

Celem konkursu, w którym wzięli udział gospodarze z powiatu konińskiego było propagowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocja innowacyjnych rozwiązań oraz działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu , a także  dbałość o wsparcie zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy.

Państwo Ilona i Marek Michalakowie, prowadzący Przyzagrodową Produkcję Sera „Serowania” w Kucharach Borowych w gminie Rychwał, zostali laureatami III miejsca w konkursie  "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Gratulacje Państwu Michalakom złożył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski , Starosta Koniński, Stanisław Bielik oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał, Stefan Dziamara.

 

źródlo/zdj. powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.