Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Sobotnio-niedzielny program w Bazylice Licheńskiej.

Bazylika Licheńska przygotowała dla wiernych wiele duchowych przeżyć na ten weekend.

13 czerwca (sobota) - Ogólnopolskie Uroczystości Ku Czci 108 Męczenników II Wojny Światowej.
14 czerwca (niedziela) - Światowy Dzień Krwiodawstawa
14 czerwca (niedziela) -
Dzień Wdzięczności Fundatorom i Budowniczym Bazyliki Licheńskiej

W sobotę odbędą się Ogólnopolskie Uroczystości Ku Czci 108 Męczenników II Wojny Światowej. O godzinie 12.00 msza odbędzie się w Kaplicy 108 Męczenników. Przewodniczył jej będzie ksiądz prałat Tomasz Kaczmarek, który zaangażowany był w proces
beatyfikacyjny 108 męczenników. W gronie błogosławionych znajduje się dwóch marianów: Jerzy Kaszyra MIC oraz Antoni Leszczewicz MIC, którzy ponieśli śmierć męczeńską na Białorusi w 1943 roku.
W niedzielę obchodzony będzie Dzień Wdzięczności Fundatorom i Budowniczym Bazyliki Licheńskiej. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Lichenia, bazylika, wówczas jeszcze w budowie, została pięknie nazwana „znakiem wiary i miłości Boga i Maryi”. Msza zostanie odprawiona o godzinie 12.00.
14 czerwca jest również dniem Światowego Dnia Krwiodawstawa. Za Honorowych Krwiodawców wszyscy zebrani w bazylice będą się gorąco modlić.

Komentarze są wyłączone.