Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Solidarni z Ukrainą.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski napisał list do Romana Klichuka, mera miasta Czerniowce. Od 28 lat Konin i Czerniowce łączy partnerska umowa współpracy.

Szanowny Panie Merze,
brakuje mi słów, by wyrazić oburzenie i niezgodę na to, co dzieje się w tej chwili w  Ukrainie. Agresja Rosji na Wasz kraj destabilizuje sytuację w Europie, siejąc strach również w Polsce. Kończy się pewna epoka pokoju i stabilizacji w regionie środkowo-wschodniej Europy, a zaczyna wielka niewiadoma.
W tym trudnym dla Ukrainy czasie, wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Konina, przesyłamy słowa wsparcia i solidarności. W imieniu Miasta Konina, które od 28 lat jest miastem partnerskim Czerniowców, zapewniam też o naszej gotowości do udzielenia wsparcia i pomocy naszym Przyjaciołom z Ukrainy. Proszę o wskazanie, w jaki sposób możemy być pomocni.
Z całą stanowczością wyrażam swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Mam też nadzieję, że wszystkie demokratyczne państwa będą mówić jednym głosem i działać z pełną stanowczością, a sytuacja w Ukrainie szybko się ustabilizuje.
Z wyrazami szacunku
Piotr Korytkowski

Swoje stanowisko w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego przyjęła jednogłośnie na sesji 23 lutego 2022 r. Rada Miasta Konina:

Rada Miasta Konina z niepokojem śledzi wydarzenia na wschodzie Ukrainy.
Federacja Rosyjska militarnie dąży do rozciągnięcia swojej strefy wpływów i uzależnienia od siebie Ukrainy. Rosyjska polityka nie bierze pod uwagę woli i nastawienia samych Obywatelek i Obywateli Państwa Ukraińskiego. Ukraińcy, tak jak każdy naród należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, mają prawo do samostanowienia, wyboru swojej drogi rozwoju i swoich sojuszy.
Obywatele Ukrainy mają prawo dążyć do budowy nowoczesnego, europejskiego państwa i nowoczesnego samorządu. Dlatego Rada Miasta Konina w imieniu mieszkańców Konina przekazuje Przyjaciołom z Ukrainy wyraźny sygnał wsparcia i gotowości do dalszej współpracy i pomocy.
Rada Miasta Konina wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim, który zbliża się do krawędzi wojny po tym, jak Rosja naruszyła suwerenność i integralność Ukrainy poprzez uznanie niepodległości tak zwanych separatystycznych „republik ludowych”.
Słowa szczególnego wsparcia i solidarności kierujemy do mieszkanek i mieszkańców Czerniowców, z którymi łączy nas wiele lat partnerskiej współpracy naszych miast.

 

 

Miasto Konin

 

Komentarze są wyłączone.