Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Spółdzielnia Socjalna „Etat”.

Spółdzielnia Socjalna „Etat”.

W Koninie powstało nowe przedsiębiorstwo społeczne przy Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Wakat”, czyli Spółdzielnia Socjalna „Etat”.

Spółdzielnia Socjalna „Etat” powstała dzięki wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej oraz Fundacji „Wakat” a Miasto Konin przekazało na ten cel lokal przy ulicy Legionów 10.
Przedsiębiorstwo społeczne „Etat” powstało przy Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Wakat” przy wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Wspierają lokalny rynek pracy wzmacniając szczególnie osoby niepełnosprawne, wykluczone społeczne, bezrobotne i bezdomne.Zajmuje się co-pakingiem, czyli pakuje bądź przepakowuje produkty, a specjalizuje się w kompletacji ręcznej tzn. robi to czego maszyna nie potrafi. Pomimo, że otwarcie spółdzielni odbyło się całkiem niedawno, to już pracuje na zlecenie firm z Polski i zagranicy.

Obecnie w Centrum Integracji Społecznej jest ośmiu uczestników, a Spółdzielnia Socjalna ETAT zatrudnia kolejnych osiem osób. Mogą oni korzystać z indywidualnych porad psychologa, socjoterapeuty, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. W ramach reintegracji społecznej prowadzone są warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa zawodowego, jest także grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych czy też zajęcia z edukacji ogólnej.

Iwona Nolbert, wiceprezes Fundacji „Wakat”:
"Część  zatrudnionych osób w spółdzielni były wcześniej uczestnikami w Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Wakat” więc możemy powiedzieć, że osoby te przeszły z nami drogę od Wakatu do Etatu."

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.