Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Sprawa korupcji w kolskiej policji.

Sprawa korupcji w kolskiej policji.

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych dokonali 7 grudnia br. zatrzymania siedmiu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Zarzuty jakie przedstawiła im 8 grudnia prokuratura to sprawy korupcji.Zatrzymanie dotyczyło głównie policjantów z wydziału drogowego.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koninie, Prokurator Aleksandra Marańda:
"Od stycznia 2020 roku w Prokuraturze Okręgowej w Koninie trwało postępowanie najpierw w sprawie a potem przeciwko siedmiu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole. Prokurator prowadzący postępowanie zarzucił podejrzanym popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym, polegającym w szczególności na przekroczeniu uprawnień w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych innych osób. Po wykonaniu czynności z podejrzanymi, Prokurator wobec pięciu z nich zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z określonymi , wskazanymi w postanowieniu osobami. Wobec dwóch funkcjonariuszy którym zarzucono największą ilość przestępstw - skierowano do Sądu Rejonowego w Koninie wniosek o zastosowanie najsurowszego, izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dnia 8 grudnia br. Sąd Rejonowy w Koninie w całości podzielając argumentację prokuratury zastosował wobec tych funkcjonariuszy środki zapobiegawcze w postaci aresztu. Prokurator nie zastosował wobec pięciu funkcjonariuszy środków zapobiegawczych w postaci zawieszenia w wykonywaniu czynności służbowych, z uwagi na okoliczność, iż decyzja w tym przedmiocie może zostać podjęta przez bezpośrednio przełożonego tych funkcjonariuszy, w tym przypadku Komendanta Powiatowego Policji w Kole. Policjantom za wspomniane czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności."

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.