Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Statuetka „Złotego Konia” 2021.

W tym roku odbędzie się XXIV edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Aby wziąć w nim udział, należy złożyć wniosek do dnia 15 marca 2021 roku.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konia” przeprowadzony zostanie w w następujących kategoriach:
-  Firma Wspierająca Lokalną Społeczność
-  Eko-Firma
-  Nowy Przedsiębiorca
-  Firma Roku

Kandydatury mogą być zgłaszane przez mieszkańców, podmioty gospodarcze oraz członków kapituły.
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie lub elektronicznie - skan wniosku zawierający niezbędne podpisy w formacie jpg lub pdf należy przesłać na adres e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pldo dnia 15 marca 2021 r.

Powołani przez Prezydenta Miasta Konina członkowie Kapituły w głosowaniu nominują w każdej z kategorii po 3 firmy. Prezydent Miasta Konina spośród 3 nominowanych firm w każdej z kategorii dokona wyboru laureatów. Ponadto Przyznane zostanie również wyróżnienie dla firmy, która otrzyma najwięcej głosów mieszkańców w powszechnym głosowaniu ankietowym na fanpage Facebook Konin. Tu płynie energia.
W głosowaniu wezmą udział wszystkie firmy, które zostaną zgłoszone do konkursu.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w 2021 r. w formie uzależnionej od sytuacji epidemicznej.

Informacje dotyczące konkursu:
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Mariusz Piotrowski
tel. 63 24 01 101 lub 63 24 01 279
e-mail: mariusz.piotrowski@konin.um.gov.pl

PLIKI:

Regulamin konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”

Skład Kapituły konkursu o statuetkę ,,Złotego Konia” w 2021 r.

Wniosek o przyznanie statuetki „Złotego Konia” w kategorii EKO-FIRMA 

Wniosek o przyznanie statuetki „Złotego Konia” w kategorii FIRMA ROKU 2021

Wniosek o przyznanie statuetki „Złotego Konia” w kategorii FIRMA WSPIERAJĄCA LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ 

Wniosek o przyznanie statuetki „Złotego Konia” w kategorii NOWY PRZEDSIĘBIORCA

 

 

 

 

 

Komentarze są wyłączone.