Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Statuetki Złotego Konia rozdane.

Statuetki Złotego Konia rozdane.

XXIII Gala Konińskiego Biznesu odbyła się 23 września 2020 r. w Hotelu ATUT w Licheniu Starym.

Tegoroczna Gala Konińskiego Biznesu pokazała, że mimo trudności gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, można
zdobyć wyróżnienie za wkład wniesiony w unowocześnienie i rozwój gospodarki naszego miasta oraz budowanie pozytywnego
obrazu Konina i regionu.

Gości tegorocznej gali powitał Zastępca Prezydenta Miasta Konina Paweł Adamów. W krótkim przemówieniu powiedział o wyjątkowo trudnej sytuacji, która spadła na przedsiębiorców z związku z pandemią koronawirusa i czasowym zamrożeniem gospodarki. Prezydent mówił również o ofercie miasta w ramach Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom.

Statuetki Złotego Konia zostały przyznane lokalnym firmom w czterech nowych kategoriach:
Firma Wspierająca Lokalną Społeczność – nagrodę otrzymało Studio Tańca RYTMIX Wiesławy Wolnej
Eko Firma – nagrodzono firmę Aris Group
Nowy Przedsiębiorca – wyróżniono Domowe wypieki Elżbiety Fic
Firma Roku – najważniejszy tytuł otrzymało Helado „Beza Krówka”.

Gratulacje przedsiębiorcom złożył Prezydent Miasta Konina, Piotr Korytkowski: " Ta statuetka Złotego Konia jest symbolem
wdzięczności dla was za to, że jesteście w Koninie, że macie tutaj swój biznes i pokazujecie, że może on być prowadzony właściwie z każdego miejsca na świecie. Spoglądamy w państwa stronę z ufnością i pewną nadzieją. Czasy, które pokazywały, że regiony są silne bardzo dużymi, wielkimi zakładami przemysłowymi odchodzą w już w przeszłość. Myślę, że teraz jest czas mniejszych
przedsiębiorców, mniejszych firm, które będą stanowiły o sile danego regionu".

Komentarze są wyłączone.