Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Strategia Rozwoju Powiatu-konsultacje społeczne.

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”. Konsultacje rozpoczynają się 6 września 2021 r. i będą trwały do 20 września 2021 roku.

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie www.powiat.konin.pl.  w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”. Wraz z w/w dokumentami udostępniamy Diagnozę strategiczną uwarunkowań rozwojowych powiatu konińskiego, która stanowi załącznik do Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. Diagnoza strategiczna jest dokumentem dodatkowym i nie podlega konsultacjom.

Wypełniony formularz należy przesłać:
- w wersji elektronicznej na adres: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl.
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 – konsultacje społeczne”.

 

 

 

 

,

Komentarze są wyłączone.