Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Stypendium Starosty Konińskiego – laureaci.

Stypendium Starosty Konińskiego to wsparcie dla uzdolnionej młodzieży. W tym roku skorzysta z niego 152 uczniów.

Rekordowa liczba 152 stypendystów pokazała, że mimo nauki zdalnej osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce jest możliwe i  zależy przede wszystkim od chęci oraz umiejętności młodych ludzi do samodzielnej nauki i indywidualnej organizacji dnia pracy.
W związku z dużą liczbą uczniów, którzy zakończyli poprzedni rok szkolny ze średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75, samorząd powiatu konińskiego przeznaczył na pomoc stypendialną w 2021 r. 264 tysiące złotych. Dzięki temu, stypendium za osiągnięcia w nauce otrzymają wszyscy uczniowie spełniający kryteria przyznawania stypendium Starosty Konińskiego.

Ze stypendium skorzysta:
- 56 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
- 51 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie
- 38 uczniów z Zespołu Szkół w Kleczewie
- 7 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale

Wszyscy stypendyści otrzymywać będą po 200 zł miesięcznie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku stypendystów klas programowo najwyższych - przez sześć miesięcy.

Z powodu pandemii, uroczystość wręczenia stypendiów z udziałem wszystkich nagrodzonych uczniów została zastąpiona spotkaniem przedstawicieli samorządu powiatu z delegacjami szkół. Symboliczne wręczenie listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o przyznaniu stypendiów odbyło się w czwartek 25 lutego w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie.

 

 

 

źródło/zdj:powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.