Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Świeć Przykładem – bądź widoczny!”– akcja policji.

Trwa akcja „Świeć Przykładem – bądź widoczny!”. To już 4. odsłona akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do pieszych.

Celem akcji jest przypomnienie i uświadomienie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. W okresie jesienno-zimowym warunki atmosferyczne się zmieniają -jest krótszy dzień, często pada, poranki i wieczory bywają mgliste, co wpływa na złą widoczność na drodze. W takich warunkach kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności jeżeli jest ubrany
w ciemną odzież. Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce,
pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność
pieszego.

"Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu."

Komentarze są wyłączone.