Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Święto Konstytucji 3 Maja.

Święto Konstytucji 3 Maja.

„Czytanie Konstytucji” uświetniło konińskie obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Prezydent Konina Piotr Korytkowski:

„To, co dzieje się w ostatnich latach w naszym kraju spowodowało, że zaczęliśmy interesować się Konstytucją i tym, co jest w niej zagwarantowane. Złożona z 13. rozdziałów i dwustu czterdziestu trzech artykułów ustawa mówi o zasadach funkcjonowania nowoczesnego państwa demokratycznego, trójpodziale władzy, sprawiedliwości społecznej, wolności słowa i wyznania, mechanizmu kontroli władzy i jawności finansów publicznych. Konstytucja określa funkcjonowanie nowoczesnego, otwartego państwa, szanującego i wspierającego obywatela.”

Fragmenty Konstytucji z 1997 roku przeczytał Andrzej Seweryn, wybitny aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.
Uroczystość uświetnili uczniowie PSM I i II stopnia w Koninie: Antonina Waliszewska i Filip Pacześny.

Transmisję z wydarzenia można było oglądać między innymi na stronach internetowych i FB placówek kultury miasta Konina.

 

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.