Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

ŚWIĘTO POEZJI – II KONIŃSKA JESIEŃ POETYCKA JUŻ ZA NAMI

Pierwszy dzień II Konińskiej Jesieni Poetyckiej upłynął pod znakiem poezji. To dwudniowe święto rozpoczęły warsztaty poetyckie z Jakubem Kornhauserem, poetą, literaturoznawcą i wykładowcą. Uczestniczyli w nich nie tylko twórcy poezji, ale także aktywni odbiorcy literatury. Punktem wyjścia do dyskusji o pisaniu między gatunkami była wydana niedawno przez pana Jakuba książka „Równo z prawej. Antologia polskiego poematu prozą”.
Efektem warsztatów są poematy uczestników oparte na luźnych skojarzeniach, na bazie kilku losowo wybranych z antologii słów. Powstało też wspólne dzieło, stanowiące zlepek indywidualnych wrażeń, które nasunęły się każdemu z osobna podczas zajęć.
Wieczorem w konińskiej książnicy odbyła się promocja dwóch tomików poezji, Bereniki Żeworonek i Macieja Górskiego. To młodzi poeci, których wiersze zostały wydane drukiem w ramach projektu II Konińska Jesień Poetycka. Zgromadzona w bibliotece publiczność miała możliwość wysłuchania wybranych wierszy młodych twórców i poznania pana Macieja. Berenika Żeworonek nie mogła być na promocji swojego tomiku. Na jej twórczość ogromny wpływ miała babcia, która zaszczyciła nas swoją obecnością w tak ważnym dla pani Bereniki dniu.
Obu wydarzeniom towarzyszyła wystawa pt.: Podróż sentymentalna – fotograficzne wspomnienie o konińskich poetach.
W sobotę natomiast odsłonięta została „Ławeczka poetów”. Pomysł na nią zrodził się podczas promocji tomiku wierszy Bogusława Janiszewskiego, wydanego w ramach I Konińskiej Jesieni Poetyckiej 2022 roku. Bogusław Janiszewski był jednym z prezesów Konińskiego Klubu Literackiego, który działał w latach 1976–1998. To w tym klubie powstał pomysł zorganizowania konkursu poetyckiego „Milowy Słup” i innych ważnych wydarzeń kulturalnych w tym literackich w naszym mieście. Środowisko poetyckie znacząco wpłynęło na kulturę Konina siermiężnych lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Kamienna ławeczka ma upamiętniać to środowisko i miejsce, w którym często spotykali się konińscy poeci.
Jednym z ważniejszych wydarzeń II KJP była gala podsumowująca XLIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup" oraz II Poetycki Konkurs „Milowy Słup - Razem” Konin 2023. W sobotni wieczór podczas uroczystej gali nastąpiło ogłoszenie wyników obu konkursów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali zasłużone nagrody i prezenty. Wśród nich były nagrody pieniężne, statuetki, kwiaty. Wszyscy obecni na gali otrzymali okolicznościowe tomiki z wierszami nagrodzonymi, wyróżnionymi i zauważonymi. Młodzi recytatorzy z MDK w Koninie zaprezentowali publiczności cztery nagrodzone wiersze. Galę rozstrzygnięcia obu konkursów i jednocześnie II Konińską Jesień Poetycką zakończył koncert Łukasza „Komara” Muszyńskiego. Usłyszeliśmy w jego wykonaniu utwory dobrze nam znane, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego, Franka Sinatry, Prince’a, Sanah, Vito Bambino, Mrozu. Łukasz Muszyński zaprezentował też własne kompozycje.
To był uroczysty i wyjątkowy wieczór.

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Komentarze są wyłączone.