Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Szczyt Gazowy Trójmorze-Ukraina z udziałem Konina.

Szczyt Gazowy Trójmorze-Ukraina z udziałem Konina.

24. konferencja GAZTERM w ramach Szczytu Gazowego Trójmorze-Ukraina odbyła się w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2021 roku. Partnerem tego wydarzenia była Wielkopolska Dolina Energii reprezentowana przez Miasto Konin.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była transformacja energetyczna i rola paliw gazowych w tym procesie. Podczas spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata podejmowano kwestie realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej, nowych inwestycji oraz zmiany podejścia do zagadnień technologicznych i logistycznych w szeroko rozumianej energetyce. W trakcie konferencji zaprezentowano nowe projekty wdrażane aktualnie na polskim rynku gazu.

Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski przedstawił koncepcję projektu Wielkopolskiej Doliny Energii. Prezydent wskazał na konieczność wielostronnej współpracy na rzecz transformacji energetycznej naszego regionu, budowania i wzmacniania współpracy nawiązanej w środowisku lokalnym pod marką Wielkopolskiej Doliny Energii, jak również potrzebie zwiększenia dostaw gazu ziemnego dla Konina, mając na uwadze potrzeby inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym mieście.


Poruszono również zagadnienia dotyczące celów i założeń projektu Polskiej Strategii Wodorowej oraz zastosowania zielonego wodoru w transformacji gospodarczej kraju. W tym kontekście prezydent Konina odniósł się do Wielkopolskiej Platformy Wodorowej stanowiącej miejsce współpracy biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z naszego regionu.

 

 

 

 

źródło/zdj:Miasto Konin

Komentarze są wyłączone.