Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach  „KGW na CITo!”.

Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich. Dla województwa wielkopolskiego webinaria „KGW na CITo!” odbędą się w dniach 22 lutego oraz 22 marca 2022.

Zagadnienia poruszane na webinariach to:
- Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
- Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk

Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
- prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
- prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
- opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
- uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Szkolenia prowadzi Pani Magdalena Bernat, będą trwać 2 godziny. Udział jest nieodpłatny.

 

 


powiat.konin.pl

Komentarze są wyłączone.