Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele
Walter Lippmann

„Szopki – ANIOŁY 2022”

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraz z klasztorem oo. Franciszkanów w Koninie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Biskupim i Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie zachęcają do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Celem konkursu jest pielęgnowanie i kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, refleksja nad tajemnicą narodzin Jezusa Chrystusa a także konfrontacja i wymiana doświadczeń między twórcami szopek.
Uczestnikami mogą być wykonawcy indywidualni lub zbiorowi: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dorośli z subregionu konińskiego.

Szopkę można wykonać według własnego pomysłu lub skorzystać z gotowego projektu, stosując dowolne materiały, np.: drewno, papier, plastelinę, itp. Wszystkie elementy szopki (zarówno konstrukcja jak i figurki) muszą być wykonane własnoręcznie.
W przypadku dzieci dopuszcza się wykonanie samej konstrukcji szopki przez osoby dorosłe z koniecznością zaznaczenia tego w karcie zgłoszenia. Każda szopka powinna być podpisana (na odwrocie lub pod spodem). Obok imienia i nazwiska należy podać telefon kontaktowy.

Szopkę należy dostarczyć do klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie 16 grudnia 2021, w godz. 14.00-16.00 wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia wykonanej szopki. Każda szopka powinna mieć osobną kartę.

Wystawa rozpocznie się 24 grudnia 2021 r. w Klasztorze oo. Franciszkanów a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 stycznia 2022 r. w niedzielę podczas mszy św. o godz. 11.00. Laureaci Konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w styczniu 2022r.

Akredytację w wysokości 20 zł od każdej szopki należy wpłacić na konto Santander Bank Polska S. A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 15.12.2021 r. W tytule przelewu należy wpisać tytuł „Szopki – ANIOŁY 2022” oraz autora szopki - dowód wpłaty należy dostarczyć wraz wraz z kartą zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Krystyna Mikołajczak:
tel. 63 243 63 50 (51),
e-mail: k.mikolajczak@ckis.konin.pl

 

 

 

ckis.konin.pl

Komentarze są wyłączone.